دوستان پط از نصب هک آخرین ارسال ها انجمن باز نمیشه ولی وقتی غیر فعالش میکنم باز میشه. چیکار کنم؟