دوستان در تنضیمات انجمن اصلی تنظیمات جستجو در بایگانی 2 تا گذینه هستش که برای من عدد 2000 درونش هستش
میخواستم بدونم فواید این عداد چیه و سایت وی بیران رو چه عددی قرار داده ؟
مرسی از شما