یکی از مشکلاتی که همیشه هنگام ارائه گزارش های آماری وجود دارد اعداد انگیسی موجود در جداول است. علت این مسئله ناشی از خروجی های نرم افزارهای تحلیلی مانند SPSS ، Excel و ... است. در بیشتر مجلات داخلی و دانشگاه ها هنگام ارائه گزارش در قالب مقاله و یا پایان نامه، از پژوهش گر خواسته می شود که اعداد موجود در گزارش ها را با اعداد فارسی و با رعایت ممیز فارسی ویرایش کند که این مسئله در زمانی که حجم جداول آماری زیاد باشد خیلی وقت گیر و خسته کننده می شود. اگر پژوهش گر بخواهد اعداد موجود در جداول را یکی یکی اصلاح کند خیلی زمان گیر می شود و از آنجایی که هنگام تایپ علامت ممیز فارسی، اعداد سمت چپ و راست ممیز نیز جا به جا می شود بر شدت این مسئله افزوده می شود. راه های مختلفی در این زمینه جهت حل این مشکل تا به حال ارائه شده است اما به علت کامل نبودن این روش ها، غیر کاربردی محسوب می شوند.
پایگاه تخصصی تحلیل آماری برای حل این مشکل یک راه حل نهایی و قطعی در قالب نرم افزار، ارائه داده است. به کمک نرم افزار تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی، با چند کلیک ساده هزاران عدد انگلیسی در کمتر از یک ثانیه به فرمت استاندارد فارسی تبدیل می شوند بنابراین هیچ کدام از مشکلات فوق دیگر بوجود نخواهد آمد و پژوهش گران به جای صرف وقت برای تایپ و ویرایش اعداد می توانند بر جنبه های اصلی پژوهش خود تمرکز کنند.یکی از مشکلاتی که همیشه هنگام ارائه گزارش های آماری وجود دارد اعداد انگیسی موجود در جداول است. علت این مسئله ناشی از خروجی های نرم افزارهای تحلیلی مانند SPSS ، Excel و ... است. در بیشتر مجلات داخلی و دانشگاه ها هنگام ارائه گزارش در قالب مقاله و یا پایان نامه، از پژوهش گر خواسته می شود که اعداد موجود در گزارش ها را با اعداد فارسی و با رعایت ممیز فارسی ویرایش کند که این مسئله در زمانی که حجم جداول آماری زیاد باشد خیلی وقت گیر و خسته کننده می شود. اگر پژوهش گر بخواهد اعداد موجود در جداول را یکی یکی اصلاح کند خیلی زمان گیر می شود و از آنجایی که هنگام تایپ علامت ممیز فارسی، اعداد سمت چپ و راست ممیز نیز جا به جا می شود بر شدت این مسئله افزوده می شود. راه های مختلفی در این زمینه جهت حل این مشکل تا به حال ارائه شده است اما به علت کامل نبودن این روش ها، غیر کاربردی محسوب می شوند.
پایگاه تخصصی تحلیل آماری برای حل این مشکل یک راه حل نهایی و قطعی در قالب نرم افزار، ارائه داده است. به کمک نرم افزار تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی، با چند کلیک ساده هزاران عدد انگلیسی در کمتر از یک ثانیه به فرمت استاندارد فارسی تبدیل می شوند بنابراین هیچ کدام از مشکلات فوق دیگر بوجود نخواهد آمد و پژوهش گران به جای صرف وقت برای تایپ و ویرایش اعداد می توانند بر جنبه های اصلی پژوهش خود تمرکز کنند.
logo.png

برای مشاهده و خرید نرم افزار از طریق لینک زیر اقدام کنید:
فروش نرم افزار تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی استاندارد