با سلام
بنده هاستی با حجمکمی دارم و نمیخواهم کاربرانم عکس هایشان را از پست دانلود کنند
که دو قسمت دارد(از کامپیوتر و از URL)که من ترجیح میدهم ازURLباشد.مشکل دوم این
است که کاربرانی که در حال جا گذاری کد عکس های هستند (زیر کادر آدرس ها)تیکی
وجود دارد که باید آن را بردارند،مثلا کسی که زیاد از اینترنت سر در نمی آورد و فقط میخواهد
عکس آپلود کنید نمیداند باید چه کار کند.خب این تا اینجا.(منظورم این بود که کمکم کنید
تا تیک مربوطه را کلا از ریشه در بیاورم تا کسی دست به آن تیک نزند)راستی فایده ای هم دارد؟
Snapshot_2014-02-08_170049.png
برای برداشتن دسترسی های اینگونه باید چه کار کرد؟