با سلام.

اگر میشه vBulletin.Forum.v4.2.2.PHP.NULL-PNX و vBulletin.Suite.v4.2.2.PHP.NULL-PNX رو هم در قسمت انتقال دهنده قرار بدید.

با تشکر.