با سلام


جهت آپدیت تپاتالک آموزش زیر را انجام دهید:

به ادمین سی پی ، مدیرت محصولات بروید

uninstall_login.png


محصول تپاتالک را توسط گزینه های مربوطه حذف نمایید.

uninstall_uninstall.png

برای تکمیل فرایند حذف ، روی Yes / بله کلیک نمایید.

uninstall_confirm.png


پوشه mobiquo را هم از روت هاست خود حذف نمایید و mobiquo ورژن جدید را آپ نمایید.
سپس دوباره ورژن جدید را نصب نمایید.


گزینه اجازه بازنویسی ، کمی هم خراب می کند

موفق باشید.