به غیر از کلیجا و میهالیسم چه اسکریپت خوبی هست که امکانات مدیریتی خوبی داشته باشه و فارسی هم نباشه