راستش من با آموزش این مرجع چند تا فیلد اضافه کردم ... مثل علایق یا تحصیلات و....

اما راهی هست که کاربرا اگر این مواردو پر نکنن پست بیت این شکلی نشه؟؟؟یعنی مثلا وقتی کاربر به اینا جوابی نده حالت پیشفرضش جوری باشه که سوالات باشه تو پست بیت و مثلا جلوش چندتا نقطه باشه یا بنویسیم ذکر نشده ....