در سایت یاس98 مسابقه ی برگزار شده که سوال آن یک سوال هوش میباشد
و برای شرکت کنندگان در مسابقه 10+3 جایزه در نظر گرفته شده
این مسابقه تا پایان اسفند ماه میباشد
برای شرکت در مسابقه به لینک زیر مراجعه کنید
� Blog Archive اولین مسابقه سایت یاس98 همراه با 13 جایزه