سلام
من سایت موزیک دارم نیوک8.3

میخام انجمنم وی بی باشه

بعد با نیوک ست باشه

کسی هست برام ست کنه؟