بسیار ممنون از زحمتی که متقبل شدید
ولی این (وهمچنین دانلود رایگان) اش یکم تو ذوق میزنه!
ضمنا نمیشه یکم فونتتون رو بزرگتر کار کنین؟؟؟