مسابقه طراحی برای سایت پرو اس ام اس پنل


طراحی لوگو برای این سایت
prosmspanel.ir
جایزه :
نفر اول : پنل پایه 55تومانی + 2خط 6رقمی اشتراکی+10پیامک رایگان


طراحی 4 بنر در سایز مختلف برای این سایت
prosmspanel.ir
جایزه:
نفر اول : پنل نسخه تبلیغات100 تومانی + 1خط 14 رقمی + 2 خط 6رقمی اشتراکی+40 پیامک رایگان

طراحی هدر زیبا برای داخل و بیرون پنل
ادرس
http://my.prosmspanel.ir/

جایزه:
نفر اول : پنل پایه 55تومانی + 2خط 6رقمی اشتراکی+10پیامک رایگان

کسی که بتواند تمامی گرافیگ را انجام دهد: (استخدام میشود+)(پنل نسخه ویژه + 1خط 14 رقمی+2خط 6 رقمی اشتراکی+100 پیامک رایگان)
طراحی قالب زیبا و حرفه ای برای این سایت
prosmspanel.ir
هر سیستمی مجاز است فقط زیبایی ملاک است
جایزه :
نفر اول : پنل نسخه ویژه + 1خط 14 رقمی+2خط 6 رقمی اشتراکی+100 پیامک رایگان