کلا این هفته گذشته ایندکسها وضعش خیلی بد بوده میگن گوگل داره رنک آپدیت میکنه