من فقط خواستم ببینم میتونم کد بزنم

کدش بدین بزارم

همون کد فارسی شده توسط