یک دامنه با پیج رنک 3 به فروش میرسد مخصوص سایت های نرم افزار
آدرس : persian-soft.ir
بقیمت پایه 50 تومن - دامنه به کسی فروخته میشود که بالاترین پیشنهاد را بدهد
هزیه انتقال هم به عهده خود بنده میباشد