شما فقط باید در فیلد 3 که در آموزش هست Code را جایگزین کنید .
بقیه فیلد های قابل تغییر با متن مورد نظر خودتون می باشد .


کد:
<span style="background-color: Yellow; foreground-color: Black;">{param}</span>
این Code برای Background زرد در نظر گرفته شده است برای تغئیر رنگ Background کافی هست به جای کلمه Yellow از رنگ های دیگر استفاده کنید :
مثلا :
Red

Blue
Green
و ......
آیکون این BB Code هم به صورت زیر می باشد :

در ضمن اسم این BB Code به صورت زیر می باشد :


کد:
Highlight
این هم جایگاه کدها به صورت انگلیسی :


کد:
Title: Highlight

Replacement: <span style="background-color: Yellow; foreground-color: Black;">{param}</span>

Example: [high light] متن شما [/high light]

Use {option}: No

Button Image (Optional): images/Editor/highlight.gif
امیدوارم Code ای که گذاشتم بدردتون بخورد

منبع: سايت پرشين فروم