نظر به استقبال شما کاربران و به پاس قدردانی از حمایت شما عزیزان ،سنترال هاستینگ به مناسبت سال جدید ۲۰% تخفیف در تمامی پلن ها به مدت محدود(پایان اسفند ۱۳۹۲) در نظر گرفته است.
این تخفیف تا سه ماه (سه دوره تمدید) بر روی فاکتور محاسبه خواهد شد,
جهت استفاده از این تخفیف در هنگام سفارش کد Bahar93 را وارد نمایید.
جهت استفاده از این تخفیف در هنگام سفارش کد Bahar93 را وارد نمایید.