درود .
دامین HostPars.Net به فروش میرسد
قصد دارم این دامین رو با قیمت 50 ت بفروشم البته به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود .