با سلام و تبریک سال نو

با توجه به ترویج فرهنگ استفاده از دامنه های ملی ثبت و تمدید این دامنه ها بر روی بسته های میربانی وب داخل و خارج از کشور رایگان می باشد .

توضیح اینکه ثبت و تمدید دامنه ها با مالکیت فرد متقاضی بوده و صاحب امتیاز مشترک می باشد .

برای تهیه سرویس به پورتال مشترکین مراجعه نمایید :
آریا سیستم - اعضا

پردازشگران ارتباطات آریا سیستم رسا