سلام

اول از همه سئو الان نصب کردم در ادمین سی پی این ارورا داداه

کلا ادمین سی پی بالا نمیاد ک این اروره داده مال چیه؟؟
و در این صفحه درسته Forums

کد:
forum.wikiapple.net/forum.php
و در این لینک خرابه ارورا سئو مبااااااد Forums

کد:
forum.wikiapple.net