میخوام سایز ارتفاع چت باکسو زیاد کنم ولی نمیتونم تو عکس نشون دادم

Capture.JPG