بسم الله الرحمن الرحیم .


درود .


دی ال دیتا فعالیت خود را در زمینه ی هاستینگ از سال 1393 آغاز نموده و تا کنون توانسته رضایت مشتریان را جذب کند .

جهت سفارش به آدرس دیتا دی ال بروید

لینوکس معمولی :

لینوکس پلان A
فضای هاست : 500 مگابایت
پهنای باند : 2000 مگابایت
اددون دامین : 1
پارک دامین : 10
سایر امکانات : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
تحویل فوری و رایگان
هدیه : یک دامین IR
18,000 تومان سالانه

لینوکس پلان B
فضای هاست : 1000 مگابایت
پهنای باند : 10000 مگابایت
اددون دامین : 2
پارک دامین : 20
سایر امکانات : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
تحویل فوری و رایگان
هدیه : یک دامین IR
29,000 تومان سالانه

لینوکس پلان C
فضای هاست : 2000 مگابایت
پهنای باند : 20000 مگابایت
اددون دامین : 4
پارک دامین : 40
سایر امکانات : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
تحویل فوری و رایگان
هدیه : یک دامین IR
39,000 تومان سالانه

لینوکس حرفه ای :

لینوکس Advanced پلان A
فضای هاست : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
تحویل فوری و رایگان
کنترل پنل : سی پنل
هدیه : یک دامین IR
4,500 تومان ماهانه

لینوکس Advanced پلان B
فضای هاست : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
تحویل فوری و رایگان
کنترل پنل : سی پنل
هدیه : یک دامین IR
8,000 تومان ماهانه


لینوکس Advanced پلان C
فضای هاست : 4000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
تحویل فوری و رایگان
کنترل پنل : سی پنل
هدیه : یک دامین IR
16,000 تومان ماهانه