من هكي مي خواستم كه كاربر برای دانلود فایل باید 5 پست بزاره یا به پنج سوال پاسخ دهد خلاصه اینکه 5 موضوع ایجاد کنه.... تا بتوانه فایل های مورد نظر را دانلود کنه آيا همچين هكي هست ممنون