درود
به هکی نیاز دارم که تمامی تاپیک ایجاد شده در یک بخش رو به یک بخش دیگه منتقل کنه
یعنی شماره ای دی فروم هارو وارد و تاپیک هارو به طور اتومات منتقل کنه
میخواستم بدونم امکان نوشتن چنین هکی هست؟
و اگر هست دوستانی که میتونند بنویسینش هزینه نوشتن هک رو پ خ کنند
تشکر