تایپیک مال 8.4.2014 بوده و امروز 19.4.2014 است . میشه گفت 15 روز گذشته . یارو یک سی ام اس مینویسه تمام میشه تو این 15 روز . به نظر شما یک صفحه html کسی برا ایشون تمام نکردن ؟ تو 15 روز