این میهالیسم عثط..
اگه میخواین خودتون نصب کنید اموزشش تو نت و همین انجمن خعلی زیاده..
اگرم خواستید بدی براتون نصب کنم.