سلام

من نوار پيشرفت كليجا رو خريدم!
رو قالب unknown نصب كردم درست بود! پوسته رو به نوروز ٩٣ عوض كردم مي رفت رو ١٠٠٪ گير مي كرد! برگشتم unknown همين مشكل! رو galaxy هم همين مشكل رو داشت!!!
كليجا رو دوباره ريختم رفع نشد!
قالب رو دوباره ريختم رفع نشد!
افزونه رو دوباره ريختم رفع نشد!
كل كليجا و ديتابيس هاش رو پاك كردم دوباره نصب كردم نشد!

كسي مي دونه اين چش شده؟


Sent from my iPod touch using Tapatalk