چطوری میشه در بخش سفارشات محصولات چاپی گذاشت که گرماژ(کاغذ) ؛ یک طرفه / 2 طرفه - سایز های چاپی و مکانی برای اپلود گذاشت