سلام عزیزان

میخوام نمایندگی بگیرم

از بین این دو پنگ ک یکی مال یک هاستنگه یکی مال هاتسنگ دگه


کدوم یکی از این دو پینگ رتبش بهتره؟؟


اولی::
دومی::