با توجه به حملات زیاد هکر‌ها و مشکلات پیش رو تیم امنیتی ما تصمیم گرفته بسته‌های امنیتی خودش برای وب مستر ها عرضه کند . این هم به یاد داشته باشید تمام دوستان ما از اساتید هک و امنیت هستند .

1 - پاک کردن شل ازهاست و تنظیم امنیت‌هاست .
2- تنظیمات معمولی امنیتی برای‌هاست .
3- باگ یابی سرور به صورت پیش‌رفته با حضور اساتید خبره.
4 - تنظیمات سرور لینوکس برای محافظت از vps یا سرور اختصاصی
5- نگهداری سرور به صورت ماهانه.
6 - نصب آنتی دی دی اوس نوشته‌شده توسط تیم امنیتی ما .

برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید .