درود

کد ساعت و تاریخ ایران رو برای سایدبار میخواستم.

مدل ساعت و تاریخ هم ساده باشه