دوستان و مدیران عزیز . عذر خواهی میکنم اگر جای تاپیکی کهزدم درست نبود . امیدوارم الان درسته باشه


لطفاً راهنمایی بفرمایید این مشکل رو چطور برطرف کنم بدجور فکرم رو مشغول کرده