سلام من یه لوگو میخوام از این عکس


میخوام پرنده و یه خورده از چوب زیر پاش معلوم باشه


آدرس انجمن توی امضا