سلام
متاسفانه سطح کاربران انجمن ما روی یک مانده! و تغییر نمی کنه میشه بفرمایید باید چه کار کنم تا درست بشه
ممنون

http://up.vbiran.ir/images/0k2tl3iwlyievknuiz.jpg