سلام مدیر عزیز لطفا این عکسو ببینید توی همه ی مرور گر ها این مشکل وجود داره بر طرف کنید لطفا

5454.PNG