برای استفاده از نرم افزار اف تی پی من با چندین مورد کار کردم از CuteFTP و flash fxp راضیم واقعا خیلی عالی هستن