سلام

امروز جایی دیدم نوشته بود پشتیبانی ویبی سئو برمی گرده بعد رفتم ببینم خالی می بنده یا نه رفتم تو سایت ویبی سئو vBSEO که این متن رو دیدم :

For our fellow site owners and forum enthusiasts, vbseo will be back up and running under new management in the very near future.


We feel vbseo remains one of the most valuable tools ever built to help grow online communities, and we are proud to continue supporting it's many customers.


We will continue developing and building vbseo to support the future needs of the segment it serves.


Stay tuned for more information. Thank you.

فکر می کنم با این تفاسیر می خوان دوباره شروع به کار کنند اینم یه تصویر از سایتشون و نوشتش: