سلام تیم ما به یک اسپانسر جهت راه اندازی های اولیه نیاز دارد.
اسپانسر میتواند از در حد توان خود به سایت پول تزریق کند و پس از مدتی از درآمد های حاصل از سایت ، اصل پول بهمرا 20 درصد سود آن را برداشت کند.
به علاوه میتواند از 3 ماه تبلیغات بنری رایگان پس از دریافت وجه خود استفاده نماید و یا سود حاصل از بنر را برداشت نماید.
تیم ما متشکل از 5 نویسنده و 6 خبر نگار است که هم اکنون در سایت های مشهور گیم (گیمفا، پردیس گیم، تکین گیم و ... ) مشغول به فعالیت هستند.