سلام علیکم ...
یه صفحه ایندکس میخوام فلش باشه
البته نه ایندکسی که گزینه های ورود به انجمن و... داره ها
شبیه اینا که میزننن سایت بسته است
فلش باشه و جالب