درود.

مبلغ 60 هزار تومن توی جهان پی برای پرداخت جهان پی باید چقد وارد بشه؟