من 3تا در مورد هک حالت من سوال دارم
1-یه کدی بود (تو انجمن) که عکس ها در ناوابار نشون میداد.البته وقتی که توی هک کار نمیکرد
2-من از قالب اسکای استفاده میکنم و حالت من توی ناوابار اومده ولی روی دکمه نیست و تقریبا نا خواناست.چطور حل میشه؟
3-چطور اون متن انگلیسی تو ناوابار رو فارسی کنم؟
با تشکر