سایت خبری است و الکسای سایت زیر 1100 میباشد.
لیست قیمت ها:
-بنر80*300 در تمام صفحات سایت سمت چپ:ماهیانه 50.000 تومان
-بنر 240*120:در تمام صفحات سایت سمت راست:ماهیانه 50.000 تومان
-بنر120*120 در تمام صفحات سایت سمت راست زیر منو:ماهیانه 40.000 تومان
-بنر 90*728 در بالای تمام صفحات سایت:ماهیانه 100.000 تومان
-بنر 60*468 در زیر باکس صفحات داخلی:ماهیانه 35.000 تومان
-تبلیغات متنی زیر مطلب:ماهیانه 20.000 تومان

اگر تمابل داشتید خبر دهید تا نحوه ی پرداخت را توضیح دهم.