سلام
آدرس انجمن: http://forum.chempedia.ir
من یه بنر می خوام که مثل بنر زیر به همین اندازه و شکل حدودی باشه.
http://beheshti1.ir/index.php?option...ask=click&id=4
فقط روش نوشته باشه: معاونت مدیرکل و مدیریت آموزش و پرورش بروجرد
و سه بنر دیگه می خوام که لوگو فرهیختگان "بنفش " گوشه سمت چپ بنر در پایین و در هر بنر به صورت زیر باشه:
دبیرستان دوره اول. و با فونت کوچک تر بنویسید پسرانه
دبیرستان دوره دوم. و با فونت کوچک تر بنویسید پسرانه
دبیرستان دوره دوم.و با فونت کوچک تر بنویسید دخترانه
آدرس لوگو فرهیختگان: http://up.vbiran.ir/uploads/1416014023762974010_lo1.png

میدونم باید تاپیک جدا بزنم ولی نمیشد چون موضوعش پیوسته بود.
با تشکر فراوان!