تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: ارور درزمان ویرایش امضاء

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  Powered by vBulletin® Version 5.0.4
  سن
  43
  نوشته ها
  3,739
  مورد پسند
  1,950 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  419

  پیش فرض

  سلام دوستان من برای ویرایش امضاءدر سایتم این ارور را دارم چطوری حلش کنم.

  Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/ariaeyan/domains/01.ariaeyan.biz/public_html/profile.php on line 560


  اینهم کل فایل profile.php

  <?php
  /*================================================= =====================*\
  || ################################################## ################## ||
  || # vBulletin 4.1.3
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright �2000-2011 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
  || ################################################## ################## ||
  \*================================================ ======================*/

  // ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
  error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

  // #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
  define('GET_EDIT_TEMPLATES', 'editsignature,updatesignature');
  define('THIS_SCRIPT', 'profile');
  define('CSRF_PROTECTION', true);

  // ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
  // get special phrase groups
  $phrasegroups = array('user', 'timezone', 'posting', 'cprofilefield', 'cppermission');

  // get special data templates from the datastore
  $specialtemplates = array(
  'smiliecache',
  'bbcodecache',
  'banemail',
  'ranks',
  'noavatarperms',
  );

  // pre-cache templates used by all actions
  $globaltemplates = array(
  'USERCP_SHELL',
  'usercp_nav_folderbit'
  );

  // pre-cache templates used by specific actions
  $actiontemplates = array(
  'editprofile' => array(
  'modifyprofile',
  'modifyprofile_birthday',
  'userfield_checkbox_option',
  'userfield_optional_input',
  'userfield_radio',
  'userfield_radio_option',
  'userfield_select',
  'userfield_select_option',
  'userfield_select_multiple',
  'userfield_textarea',
  'userfield_textbox',
  'userfield_wrapper',
  ),
  'editoptions' => array(
  'modifyoptions',
  'modifyoptions_timezone',
  'userfield_checkbox_option',
  'userfield_optional_input',
  'userfield_radio',
  'userfield_radio_option',
  'userfield_select',
  'userfield_select_option',
  'userfield_select_multiple',
  'userfield_textarea',
  'userfield_textbox',
  'userfield_wrapper',
  ),
  'editconnections' =>array(
  'modifyconnections'
  ),
  'editavatar' => array(
  'modifyavatar',
  'modifyavatar_category',
  'modifyavatarbit',
  'modifyavatarbit_custom',
  'modifyavatarbit_noavatar',
  ),
  'editusergroups' => array(
  'modifyusergroups',
  'modifyusergroups_joinrequestbit',
  'modifyusergroups_memberbit',
  'modifyusergroups_nonmemberbit',
  'modifyusergroups_displaybit',
  'modifyusergroups_groupleader',
  ),
  'editsignature' => array(
  'modifysignature',
  'forumrules'
  ),
  'updatesignature' => array(
  'modifysignature',
  'forumrules'
  ),
  'editpassword' => array(
  'modifypassword'
  ),
  'editprofilepic' => array(
  'modifyprofilepic'
  ),
  'joingroup' => array(
  'modifyusergroups_requesttojoin',
  'modifyusergroups_groupleader'
  ),
  'editattachments' => array(
  'GENERIC_SHELL',
  'modifyattachmentsbit',
  'modifyattachmentsbit_post',
  'modifyattachmentsbit_album',
  'modifyattachmentsbit_group',
  'modifyattachments'
  ),
  'addlist' => array(
  'modifyuserlist_confirm',
  ),
  'removelist' => array(
  'modifyuserlist_confirm',
  ),
  'buddylist' => array(
  'modifybuddylist',
  'modifybuddylist_user',
  ),
  'ignorelist' => array(
  'modifyignorelist',
  'modifyignorelist_user',
  ),
  'customize' => array(
  'memberinfo_usercss',
  'modifyusercss',
  'modifyusercss_backgroundbit',
  'modifyusercss_backgroundrow',
  'modifyusercss_bit',
  'modifyusercss_error',
  'modifyusercss_error_link',
  'modifyusercss_headinclude',
  'modifyprivacy_bit',
  ),
  'privacy' => array(
  'modifyprofileprivacy',
  'modifyprivacy_bit'
  ),
  'doprivacy' => array(
  'modifyprofileprivacy',
  'modifyprivacy_bit'
  )
  );
  $actiontemplates['docustomize'] = $actiontemplates['customize'];

  $actiontemplates['none'] =& $actiontemplates['editprofile'];

  // ######################### REQUIRE BACK-END ############################
  require_once('./global.php');
  require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');

  // ################################################## #####################
  // ######################## START MAIN SCRIPT ############################
  // ################################################## #####################

  if (empty($_REQUEST['do']))
  {
  $_REQUEST['do'] = 'editprofile';
  }

  if (!($permissions['forumpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']))
  {
  print_no_permission();
  }

  if (empty($vbulletin->userinfo['userid']))
  {
  print_no_permission();
  }

  // set shell template name
  $shelltemplatename = 'USERCP_SHELL';
  $includecss = array();

  // initialise onload event
  $onload = '';

  // start the navbar
  $navbits = array('usercp.php' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] => $vbphrase['user_control_panel']);

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('profile_start')) ? eval($hook) : false;

  // ############################### start dst autodetect switch ###############################
  if ($_POST['do'] == 'dst')
  {
  if ($vbulletin->userinfo['dstauto'])
  {
  $userdata =& datamanager_init('User', $vbulletin, ERRTYPE_STANDARD);
  $userdata->set_existing($vbulletin->userinfo);

  switch ($vbulletin->userinfo['dstonoff'])
  {
  case 1:
  {
  if ($vbulletin->userinfo['options'] & $vbulletin->bf_misc_useroptions['dstonoff'])
  {
  $userdata->set_bitfield('options', 'dstonoff', 0);
  }
  }
  break;

  case 0:
  {
  if (!($vbulletin->userinfo['options'] & $vbulletin->bf_misc_useroptions['dstonoff']))
  {
  $userdata->set_bitfield('options', 'dstonoff', 1);
  }
  }
  break;
  }

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('profile_dst')) ? eval($hook) : false;

  $userdata->save();
  }

  eval(print_standard_redirect('redirect_dst'));
  }

  // ############################### toggle user css ###############################
  if ($_REQUEST['do'] == 'switchusercss')
  {
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(
  'hash' => TYPE_STR,
  'userid' => TYPE_UINT,
  ));

  if (!verify_security_token($vbulletin->GPC['hash'], $vbulletin->userinfo['securitytoken_raw']))
  {
  print_no_permission();
  }

  $userinfo = verify_id('user', $vbulletin->GPC['userid'], true, true);

  if ($vbulletin->options['socnet'] & $vbulletin->bf_misc_socnet['enable_profile_styling'])
  {
  $userdata =& datamanager_init('User', $vbulletin, ERRTYPE_STANDARD);
  $userdata->set_existing($vbulletin->userinfo);

  $userdata->set_bitfield('options', 'showusercss', ($vbulletin->userinfo['options'] & $vbulletin->bf_misc_useroptions['showusercss'] ? 0 : 1));

  $userdata->save();
  }

  if ($vbulletin->GPC['userid'] AND $vbulletin->url == fetch_seo_url('forumhome|nosession', array()))
  {
  $vbulletin->url = fetch_seo_url('member', $userinfo);
  }
  eval(print_standard_redirect('redirect_usercss_tog gled'));
  }

  // ################################################## ##########################
  // ############################### EDIT PASSWORD ##############################
  // ################################################## ##########################

  if ($_REQUEST['do'] == 'editpassword')
  {
  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('profile_editpassword_st art')) ? eval($hook) : false;

  // draw cp nav bar
  construct_usercp_nav('password');

  // check for password history retention
  $passwordhistory = $permissions['passwordhistory'];

  // don't let banned people edit their email (see bug 2142)
  if (!($permissions['genericoptions'] & $vbulletin->bf_ugp_genericoptions['isnotbannedgroup']))
  {
  $show['edit_email_field'] = false;
  $navbits[''] = $vbphrase['edit_password'];
  }
  else
  {
  $show['edit_email_field'] = true;
  $navbits[''] = $vbphrase['edit_email_and_password'];
  }

  // only show old password input if user is vb user,
  // and not facebook only user (which means they have no password)
  $show['oldpasswordinput'] = ($vbulletin->userinfo['logintype'] == 'vb');

  // don't show optional because password expired
  $show['password_optional'] = !$show['passwordexpired'];

  $page_templater = vB_Template::create('modifypassword');
  }

  // ############################### start update password ###############################
  if ($_POST['do'] == 'updatepassword')
  {
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(
  'currentpassword' => TYPE_STR,
  'currentpassword_md5' => TYPE_STR,
  'newpassword' => TYPE_STR,
  'newpasswordconfirm' => TYPE_STR,
  'newpassword_md5' => TYPE_STR,
  'newpasswordconfirm_md5' => TYPE_STR,
  'email' => TYPE_STR,
  'emailconfirm' => TYPE_STR
  ));

  // instanciate the data manager class
  $userdata =& datamanager_init('user', $vbulletin, ERRTYPE_STANDARD);
  $userdata->set_existing($vbulletin->userinfo);

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('profile_updatepassword_ start')) ? eval($hook) : false;

  // if this is a Facebook only user, we will only use this form to add a password
  // so we will ignore old password, email, and set the user logintype to be a vB user
  if (is_facebookenabled() AND $vbulletin->userinfo['logintype'] == 'fb')
  {
  $userdata->set('logintype', 'vb');
  // if a new email was not submitted, use whats already in the DB
  if (!$vbulletin->GPC_exists['email'])
  {
  $vbulletin->GPC['email'] = $vbulletin->GPC['emailconfirm'] = $vbulletin->userinfo['email'];
  }
  }

  // if not Facebook user, validate old password
  else if ($userdata->hash_password($userdata->verify_md5($vbulletin->GPC['currentpassword_md5']) ? $vbulletin->GPC['currentpassword_md5'] : $vbulletin->GPC['currentpassword'], $vbulletin->userinfo['salt']) != $vbulletin->userinfo['password'])
  {
  eval(standard_error(fetch_error('badpassword', $vbulletin->options['bburl'], $vbulletin->session->vars['sessionurl'])));
  }

  // update password
  if (!empty($vbulletin->GPC['newpassword']) OR !empty($vbulletin->GPC['newpassword_md5']))
  {
  // are we using javascript-hashed password strings?
  if ($userdata->verify_md5($vbulletin->GPC['newpassword_md5']))
  {
  $vbulletin->GPC['newpassword'] =& $vbulletin->GPC['newpassword_md5'];
  $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'] =& $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm_md5'];
  }
  else
  {
  $vbulletin->GPC['newpassword'] =& md5($vbulletin->GPC['newpassword']);
  $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'] =& md5($vbulletin->GPC['newpasswordconfirm']);
  }

  // check that new passwords match
  if ($vbulletin->GPC['newpassword'] != $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'])
  {
  eval(standard_error(fetch_error('passwordmismatch' )));
  }

  // check to see if the new password is invalid due to previous use
  if ($userdata->check_password_history($userdata->hash_password($vbulletin->GPC['newpassword'], $vbulletin->userinfo['salt']), $permissions['passwordhistory']))
  {
  eval(standard_error(fetch_error('passwordhistory', $permissions['passwordhistory'])));
  }

  // everything is good - send the singly-hashed MD5 to the password update routine
  $userdata->set('password', $vbulletin->GPC['newpassword']);

  // Update cookie if we have one
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('c', array(
  COOKIE_PREFIX . 'password' => TYPE_STR,
  COOKIE_PREFIX . 'userid' => TYPE_UINT)
  );

  if (md5($vbulletin->userinfo['password'] . COOKIE_SALT) == $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'password'] AND
  $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userid'] == $vbulletin->userinfo['userid']
  )
  {
  vbsetcookie('password', md5(md5($vbulletin->GPC['newpassword'] . $vbulletin->userinfo['salt']) . COOKIE_SALT), true, true, true);
  }
  $activate = false;
  }

  // update email only if user is not banned (see bug 2142) and email is changed
  // also, do not update
  if ($permissions['genericoptions'] & $vbulletin->bf_ugp_genericoptions['isnotbannedgroup'] AND ($vbulletin->GPC['email'] != $vbulletin->userinfo['email'] OR $vbulletin->GPC['emailconfirm'] != $vbulletin->userinfo['email']))
  {
  // check that new email addresses match
  if ($vbulletin->GPC['email'] != $vbulletin->GPC['emailconfirm'])
  {
  eval(standard_error(fetch_error('emailmismatch'))) ;
  }

  // set the email field to be updated
  $userdata->set('email', $vbulletin->GPC['email']);

  // generate an activation ID if required
  if ($vbulletin->options['verifyemail'] AND !can_moderate())
  {
  $userdata->set('usergroupid', 3);
  $userdata->set_info('override_usergroupid', true);

  $activate = true;

  // wait lets check if we have an entry first!
  $activation_exists = $db->query_first("
  SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "useractivation
  WHERE userid = " . $vbulletin->userinfo['userid'] . "
  AND type = 0
  ");

  if (!empty($activation_exists['usergroupid']) AND $vbulletin->userinfo['usergroupid'] == 3)
  {
  $usergroupid = $activation_exists['usergroupid'];
  }
  else
  {
  $usergroupid = $vbulletin->userinfo['usergroupid'];
  }
  $activateid = build_user_activation_id($vbulletin->userinfo['userid'], $usergroupid, 0, 1);

  $username = unhtmlspecialchars($vbulletin->userinfo['username']);
  $userid = $vbulletin->userinfo['userid'];

  eval(fetch_email_phrases('activateaccount_change') );
  vbmail($vbulletin->GPC['email'], $subject, $message, true);
  }
  else
  {
  $activate = false;
  }
  }
  else
  {
  $userdata->verify_useremail($vbulletin->userinfo['email']);
  }

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('profile_updatepassword_ complete')) ? eval($hook) : false;

  // save the data
  $userdata->save();

  if ($activate)
  {
  $vbulletin->url = 'usercp.php' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'];
  eval(print_standard_redirect('redirect_updatethank s_newemail', true, true));
  }
  else
  {
  $vbulletin->url = 'usercp.php' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'];
  eval(print_standard_redirect('redirect_updatethank s', true, true));
  }
  }
  else if ($_GET['do'] == 'updatepassword')
  {
  // add consistency with previous behavior
  exec_header_redirect('profile.php?do=editpassword' );
  }

  // ################################################## ##########################
  // ######################### EDIT BUDDY/IGNORE LISTS ##########################
  // ################################################## ##########################
  if ($_REQUEST['do'] == 'addlist')
  {
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(
  'userid' => TYPE_UINT,
  'userlist' => TYPE_NOHTML,
  ));

  if ($vbulletin->GPC['userlist'] == 'friend' AND (!($vbulletin->options['socnet'] & $vbulletin->bf_misc_socnet['enable_friends']) OR !($vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions2'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions2['canusefriends'])))
  {
  $vbulletin->GPC['userlist'] = 'buddy';
  }

  $show['friend_checkbox'] = false;
  $userinfo = verify_id('user', $vbulletin->GPC['userid'], true, true, FETCH_USERINFO_ISFRIEND);
  cache_permissions($userinfo);

  if ($vbulletin->GPC['userlist'] == 'buddy' OR $vbulletin->GPC['userlist'] == 'friend')
  {
  // No slave here
  $ouruser = $db->query_first("
  SELECT friend
  FROM " . TABLE_PREFIX . "userlist
  WHERE relationid = $userinfo[userid]
  AND userid = " . $vbulletin->userinfo['userid'] . "
  AND type = 'buddy'
  ");
  if ($vbulletin->GPC['userlist'] == 'friend')
  {
  if ($ouruser['friend'] == 'pending' OR $ouruser['friend'] == 'denied')
  { // We are pending friends
  eval(print_standard_redirect('redirect_friendspend ing', true, true));
  }
  else if ($ouruser['friend'] == 'yes')
  { // We are already friends
  eval(print_standard_redirect('redirect_friendsalre ady', true, true));
  }
  else if ($vbulletin->GPC['userid'] == $vbulletin->userinfo['userid'])
  { // You can't be friends with yourself
  eval(print_standard_redirect('redirect_friendswith self', true, true));
  }
  }
  else if ($ouruser)
  {
  if ($ouruser['friend'] == 'yes')
  {
  eval(print_standard_redirect('redirect_friendsalre ady', true, true));
  }
  else
  {
  eval(print_standard_redirect('redirect_contactsalr eady', true, true));
  }
  }
  }

  switch ($vbulletin->GPC['userlist'])
  {
  case 'friend':
  $friend_checked = ' checked="checked"';
  case 'buddy':
  if ($userinfo['requestedfriend'])
  {
  $confirm_phrase = 'confirm_friendship_request_from_x';
  $show['friend_checkbox'] = false;
  $show['hiddenfriend'] = true;
  }
  else
  {
  $confirm_phrase = 'add_x_to_contacts_confirm';
  $supplemental_phrase = 'also_send_friend_request_to_x';
  $show['friend_checkbox'] = ($vbulletin->options['socnet'] & $vbulletin->bf_misc_socnet['enable_friends'] AND $userinfo['permissions']['genericpermissions2'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions2['canusefriends']);
  }

  construct_usercp_nav('buddylist');
  break;
  case 'ignore':
  $uglist = $userinfo['usergroupid'] . (trim($userinfo['membergroupids']) ? ",$userinfo[membergroupids]" : '');
  if (!$vbulletin->options['ignoremods'] AND can_moderate(0, '', $userinfo['userid'], $uglist) AND !($permissions['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']))
  {
  standard_error(fetch_error('listignoreuser', $userinfo['username']));
  }
  else if ($vbulletin->userinfo['userid'] == $userinfo['userid'])
  {
  standard_error(fetch_error('cantlistself_ignore')) ;
  }

  $confirm_phrase = 'add_x_to_ignorelist_confirm';

  construct_usercp_nav('ignorelist');
  break;
  default:
  standard_error(fetch_error('invalidid', 'list', $vbulletin->options['contactuslink']));
  }
  $navbits[''] = $vbphrase['confirm_user_list_modification'];

  // draw cp nav bar
  $action = 'doaddlist';
  $userid = $userinfo['userid'];
  $userlist = $vbulletin->GPC['userlist'];
  $url =& $vbulletin->url;

  $page_templater = vB_Template::create('modifyuserlist_confirm');
  $page_templater->register('action', $action);
  $page_templater->register('confirm_phrase', $confirm_phrase);
  $page_templater->register('friend_checked', $friend_checked);
  $page_templater->register('list', $list);
  $page_templater->register('supplemental_phrase', $supplemental_phrase);
  $page_template
  ویرایش توسط omid1744 : 2011/05/26 در ساعت 12:02 AM دلیل: ادغام دو پست  http://vbone.esy.es/forum.php
  http://vbone.ir/forum.php
  http://vboni.ir/forum.php

  http://vb.vvs.ir

  درپناه تو نه در پناه خلق تو

  بازگشت سایت شما دردستان ماست
 2. گیفت کارت آیتونز

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/05/24, 01:44 AM
 2. پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2012/04/25, 05:43 PM
 3. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/11/22, 01:58 PM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/10/30, 04:27 PM
 5. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/14, 09:03 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •