واقعا ممنونم دستت درد نکنه

ولی بازم اگه دقیقا همونی که رو ویبی ایران هستو میشه گیر بیاری ممنونت میشم آخه این خیلی خوشگل تره
من نمونه همین هکو رو 3.8 دیدم که دارم میگم عین همینو میخوام