سلام

میشه برای هر زیر هر تالار در قسمت توضیبحات یک متن پیشنهاد بدید تا قرار بدم در انجمن ؟

انجمن علمی تفریحی | جهان کلوب

(زیر هر تالار نوشته : توضیحات : - شما پیشنهاد بدید چی بنوییسم توش تا کاربر بهش فهمونده بشه تالار در چه مورد هست)