وارد هاست شوید و به بخش file manager بروید در زمان ورود تیک show hidden files را بزنید تا فایلهای مخفی نمایش داده شوند
در صفحه بعد فایل .htacces را پیدا کنید و ویرایشش کنید و کد زیر را به آن اضافه کنید

order allow,deny
deny from x
deny from y
deny from z
allow from all


در قسمت x میتوانید آیپی مورد نظر را وارد کنید
قسمت y و z هم به همین صورت ، در صورتی که تنها یک آیپی است
دو خط x , z را حذف کنید.