با سلام
من یه لیچر خوب می خوام
اگر کسی داره یا پولیه و باید بخرم آدرس بده لطفا
با تشکر