تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 11 از 11

مقاله: آموزش زیبا سازی پست بیت به " سبک AREF " (( سری 2 ))

  1. آموزش زیبا سازی پست بیت به " سبک AREF " (( سری 2 )) »

   آموزش زیبا سازی پست بیت به " سبک AREF " (( سری 2 ))

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2014/06/16 01:33 PM
   امتیاز: 

   درود

   با ورژن دوم این آموزش در خدمتتون هستم .

   شات :   برای این کار :

   ادمین سی پی --> استایل ها & قالب ها --> جستجو در قالب ها --> postbit_legacy

   محتویاتش رو با کد زیر عوض کنید :

   کد PHP:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <
   li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- 
   see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

        <
   div class="posthead">
           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if>
               <
   span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
                   <
   vb:if condition="$show['announcement']">
                       <
   span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
                   <
   vb:else />
                       <
   span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
                   </
   vb:if>
               </
   span>
               <
   span class="nodecontrols">
                   <
   vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
                       <
   a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
                   
   </vb:if>
                   <
   vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
                   <
   vb:if condition="$show['inlinemod']">
                       <
   input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
                   </
   vb:if>
               </
   span>
           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if>
       </
   div>
       <
   div class="postdetails">
            <
   div class="userinfo">
   <
   div class="eti_postbit_merkezli">

         
               <
   div class="username_container">
               <
   vb:if condition="$post['userid']">
                   {
   vb:raw memberaction_dropdown}
   {
   vb:raw post.onlinestatus}

               <
   vb:else />
                   <
   span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
               </
   vb:if>
               </
   div>    </div>

   <
   div class="eti_postbit_merkezli">
   {
   vb:raw post.usertitle}</div>

               </
   span>
                           {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
         
               <
   vb:if condition="$show['avatar']">

                <
   div class="eti_postbit"=class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
               <
   center>    
   <
   img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
   </
   center>
               </
   a>
               </
   div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['rank']">
   <
   div class="eti_postbit">
   <
   span class="rank">
    {
   vb:raw post.rank}</span>
               </
   div></vb:if>  
   <
   vb:if condition="$post['userid']">
   <
   vb:if condition="$post['userid']">
   <
   div class="eti_postbit">{vb:rawphrase userid} : {vb:raw post.userid}</div></vb:if>

   <
   vb:if condition="$post['age']"><div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</div></vb:if>
                       <
   div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts}
       </
   div>
   <
   vb:if condition="$post['reputation']"><div  class="eti_postbit">{vb:rawphrase reputation} : {vb:raw  post.reputation} {vb:raw  post.reputationdisplay}</vb:if></div>
                       <
   vb:if condition="$post['field2']">
   <
   div class="eti_postbit">{vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field5']">
   <
   div class="eti_postbit">الجنس : {vb:raw post.field5}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field9']">
   <
   div class="eti_postbit">العمر : {vb:raw post.field9}</div></vb:if>
   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
   <
   vb:if condition="$post['field11']">
   <
   div class="eti_postbit">SmS :
   <
   p><marquee direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; " height="78">{vb:raw post.field11}</marquee></p></div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field12']"><div align="center"><img border="0" src="http://www.*****.com/vb/images/awards/{vb:raw post.field12}.gif" alt="*"></div></vb:if>

                    
                   <
   vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
               
                       <
   vb:if condition="$show['infraction']">
   <
   div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase infractions} : 
   {
   vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints}) 
                       </
   div>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reputation']">
                           <
   vb:if condition="$show['reppower']">
                       <
   dt>{vb:rawphrase reppower}</dt
                       <
   dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}<dd
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                   </
   dl>
                   </
   vb:if>
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
                   <
   div class="imlinks">
                       {
   vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
                   </
   div>
               </
   vb:if>
           </
   div>
           <
   div class="postbody">
               <
   div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
                   <
   vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
                   <
   h2 class="title icon">
                       <
   vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
                   </
   h2>
                   </
   vb:if>


                            <
   vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                               {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                               {
   vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
                           </
   vb:if>
                           <
   vb:if condition="$post['islastshown']">
                               {
   vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
                           </
   vb:if>
                   <
   div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
                       <
   div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
                           <
   blockquote class="postcontent restore ">
                               {
   vb:raw post.message}
                           </
   blockquote>
                       </
   div>

                        <
   vb:if condition="$show['attachments']">
                           <
   div class="attachments">

                            <
   vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                                   {
   vb:raw post.thumbnailattachments}
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['imageattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   {
   vb:raw post.imageattachments}
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.imageattachmentlinks}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['otherattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.otherattachments}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.moderatedattachments}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            </
   div>
                       <!-- / 
   attachments -->
                       </
   vb:if>
                   </
   div>
               </
   div>
               <
   vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
               <
   div class="after_content">
                   <
   vb:if condition="$show['postedited']">
                   <!-- 
   edit note -->
                   <
   blockquote class="postcontent lastedited">
   <!--                    <
   img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
                       <
   vb:if condition="$show['postedithistory']">
                           {
   vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                               {
   vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
                       <
   vb:else />
                           {
   vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['edit_reason']">
                           <
   span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
                       </
   vb:if>
                   </
   blockquote>
                   <!-- / 
   edit note -->
                   </
   vb:if>
                                          {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                                   {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
                 <
   vb:if condition="$post['signature'] AND !$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true">
                           <
   blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><div align="right" style="padding-bottom: 1px;"><b><font color="#000000">توقيع {vb:raw post.musername}</font></b></div><div class="caesar_sig">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
                   </
   vb:if>
                                           {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
               </
   div>
               </
   vb:if>
               <
   div class="cleardiv"></div>
           </
   div>
       </
   div>
           <
   vb:if condition="$show['member']">
   <
   div class="postfoot">
               <!-- <
   div class="postfoot_container"> -->
               <
   div class="textcontrols floatcontainer">
                   <
   span class="postcontrols">
                       <
   img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
                       <
   vb:if condition="$post['editlink']">
                           <
   class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
                           <
   a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['replylink']">
                           <
   a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" />  <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a
                       <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                           
                            <
   class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a
                       </
   vb:if>
                   </
   span>
                   <
   span class="postlinking">
                       <
   vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
                           <
   vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                                  <
   a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                                                          <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>

                        {
   vb:raw template_hook.postbit_controls}
                       {
   vb:raw post.iplogged}
                       <
   vb:if condition="$post['forwardlink']">
                           <
   class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
                           <
   vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reputationlink']">
                           <
   span class="reputationpopupmenu popupmenu  popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl  reputation" href="reputation.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}"  title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow"  id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}"  /> -->تقييم هذه المشاركة</a></span>
                       </
   vb:if>
    <
   vb:if condition="$show['infractionlink']">
                           &
   nbsp;<class="infraction"  href="infraction.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}"  rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw  post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase  add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> -->  &nbsp;</a> &nbsp;
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reportlink']">
                           <
   class="report" href="{vb:raw  post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase  report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}"  /> -->الإبلاغ عن هذه المشاركة</a> &nbsp;
                       </
   vb:if>
                        <
   vb:if condition="$show['moderated']">
                           <
   img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['spam']">
                           <
   img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['deletedpost']">
                           <
   vb:if condition="$show['managepost']">
                               <
   class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a>
                           <
   vb:else />
                               <
   img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['redcard']">
                           <
   class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
                           <
   vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                               <
   class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
                       </
   vb:if>
                   </
   span>
               <!-- </
   div> -->
               </
   div>
           </
   div>
   </
   vb:if>
       <
   hr />
   </
   li>
   {
   vb:raw template_hook.postbit_end


   سپس بروید به :

   ادمین سی پی --> استایل ها & قالب ها --> جستجو در قالب --> postbit.css

   و کد زیر رو به آخرش اضافه کنید :

   کد PHP:
   /* eTiKeT Postbit_Legacy*/ 
   .eti_postbit_merkezli {   
     
   padding-left4px;  
     
   padding-right4px;  
     
   padding-top4px;  
     
   padding-bottom4px;  
     
   background-color#ffffff;   
     
   border-right2px solid #800000;
     
   border-bottom2px dotted #CCCCCC; 
     
   margin-bottom5px;  
     
   text-align:center;
     
   font-weightbold;
     
   font-size:14px;
    -
   moz-box-shadow0 2px 2px #800000; 
    
   -moz-border-radius:6px 6px 6px 6px;
    -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
    -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};} 
     
   .
   eti_postbit {  
     
   padding-left4px;  
     
   padding-right4px;  
     
   padding-top4px;  
     
   padding-bottom4px;  
     
   background-color#ffffff;  
     
   border-right2px solid #800000;  
     
   border-bottom2px dotted #CCCCCC;  
     
   margin-bottom5px;
    -
   moz-box-shadow0 2px 2px #800000; 
    
   -moz-border-radius:6px 6px 6px 6px;
    -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
    -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
   }
   .
   caesar_sig {
   /* By caesar */
   padding-left4px;
   padding-right4px;
   padding-top4px;
   padding-bottom4px;
   background-color#ffffff;
   border-top2px solid #CCCCCC;
   border-right2px solid #800000;
   border-left2px solid #800000;
   border-bottom2px solid #CCCCCC;
   margin-bottom5px;
   margin-top5px;
   margin-leftauto;
   margin-rightauto;
   text-aligncenter;
   border-top-left-radius6px 6px;
   border-top-right-radius6px 6px;
   border-bottom-left-radius6px 6px;
   border-bottom-right-radius6px 6px;
   }
   .
   postbit .posttitle, .postbitlegacy .title
   {
       
   border-bottom1px solid #c4c4c4;
       
   padding-bottom5px;
       
   margin-bottom5px;   منبع :
   traidnt

   ترجمه : وی بی ایران

   موفق باشید

   ویرایش توسط AREF : 2014/06/16 در ساعت 02:07 PM
 1. Top | #11
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  همه
  نوشته ها
  607
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  درود

  عارف جان کاش فارسیش میکردی .

  اگر بنده دیکشنری داشتم فارسیش میکردم .

  کاربر مقابل از Mr.BaBaK بابت این پست مفید تشکر کرده است:

 2. گیفت کارت آیتونز

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک جدید | نام سبک : AREF
  توسط AREF در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2014/06/16, 11:46 AM
 2. نصب پست بیت """ با هزینه """
  توسط saeedspy در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2014/01/27, 11:25 AM
 3. آموزش تغییر فونت Admin CP، بصورت "کامل"، به فونت "tahoma" | اختصاصی VBIran
  توسط کلبه دار در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/08/07, 06:29 PM
 4. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2012/06/06, 10:27 PM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •