تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

مقاله: آموزش زیبا سازی پست بیت به " سبک AREF " (( سری 2 ))

  1. آموزش زیبا سازی پست بیت به " سبک AREF " (( سری 2 )) »

   آموزش زیبا سازی پست بیت به " سبک AREF " (( سری 2 ))

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2014/06/16 01:33 PM
   امتیاز: 

   درود

   با ورژن دوم این آموزش در خدمتتون هستم .

   شات :   برای این کار :

   ادمین سی پی --> استایل ها & قالب ها --> جستجو در قالب ها --> postbit_legacy

   محتویاتش رو با کد زیر عوض کنید :

   کد PHP:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <
   li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- 
   see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

        <
   div class="posthead">
           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if>
               <
   span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
                   <
   vb:if condition="$show['announcement']">
                       <
   span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
                   <
   vb:else />
                       <
   span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
                   </
   vb:if>
               </
   span>
               <
   span class="nodecontrols">
                   <
   vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
                       <
   a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
                   
   </vb:if>
                   <
   vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
                   <
   vb:if condition="$show['inlinemod']">
                       <
   input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
                   </
   vb:if>
               </
   span>
           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if>
       </
   div>
       <
   div class="postdetails">
            <
   div class="userinfo">
   <
   div class="eti_postbit_merkezli">

         
               <
   div class="username_container">
               <
   vb:if condition="$post['userid']">
                   {
   vb:raw memberaction_dropdown}
   {
   vb:raw post.onlinestatus}

               <
   vb:else />
                   <
   span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
               </
   vb:if>
               </
   div>    </div>

   <
   div class="eti_postbit_merkezli">
   {
   vb:raw post.usertitle}</div>

               </
   span>
                           {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
         
               <
   vb:if condition="$show['avatar']">

                <
   div class="eti_postbit"=class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
               <
   center>    
   <
   img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
   </
   center>
               </
   a>
               </
   div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['rank']">
   <
   div class="eti_postbit">
   <
   span class="rank">
    {
   vb:raw post.rank}</span>
               </
   div></vb:if>  
   <
   vb:if condition="$post['userid']">
   <
   vb:if condition="$post['userid']">
   <
   div class="eti_postbit">{vb:rawphrase userid} : {vb:raw post.userid}</div></vb:if>

   <
   vb:if condition="$post['age']"><div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</div></vb:if>
                       <
   div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts}
       </
   div>
   <
   vb:if condition="$post['reputation']"><div  class="eti_postbit">{vb:rawphrase reputation} : {vb:raw  post.reputation} {vb:raw  post.reputationdisplay}</vb:if></div>
                       <
   vb:if condition="$post['field2']">
   <
   div class="eti_postbit">{vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field5']">
   <
   div class="eti_postbit">الجنس : {vb:raw post.field5}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field9']">
   <
   div class="eti_postbit">العمر : {vb:raw post.field9}</div></vb:if>
   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
   <
   vb:if condition="$post['field11']">
   <
   div class="eti_postbit">SmS :
   <
   p><marquee direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; " height="78">{vb:raw post.field11}</marquee></p></div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field12']"><div align="center"><img border="0" src="http://www.*****.com/vb/images/awards/{vb:raw post.field12}.gif" alt="*"></div></vb:if>

                    
                   <
   vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
               
                       <
   vb:if condition="$show['infraction']">
   <
   div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase infractions} : 
   {
   vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints}) 
                       </
   div>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reputation']">
                           <
   vb:if condition="$show['reppower']">
                       <
   dt>{vb:rawphrase reppower}</dt
                       <
   dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}<dd
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                   </
   dl>
                   </
   vb:if>
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
                   <
   div class="imlinks">
                       {
   vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
                   </
   div>
               </
   vb:if>
           </
   div>
           <
   div class="postbody">
               <
   div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
                   <
   vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
                   <
   h2 class="title icon">
                       <
   vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
                   </
   h2>
                   </
   vb:if>


                            <
   vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                               {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                               {
   vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
                           </
   vb:if>
                           <
   vb:if condition="$post['islastshown']">
                               {
   vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
                           </
   vb:if>
                   <
   div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
                       <
   div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
                           <
   blockquote class="postcontent restore ">
                               {
   vb:raw post.message}
                           </
   blockquote>
                       </
   div>

                        <
   vb:if condition="$show['attachments']">
                           <
   div class="attachments">

                            <
   vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                                   {
   vb:raw post.thumbnailattachments}
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['imageattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   {
   vb:raw post.imageattachments}
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.imageattachmentlinks}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['otherattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.otherattachments}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            <
   vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.moderatedattachments}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                            </
   div>
                       <!-- / 
   attachments -->
                       </
   vb:if>
                   </
   div>
               </
   div>
               <
   vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
               <
   div class="after_content">
                   <
   vb:if condition="$show['postedited']">
                   <!-- 
   edit note -->
                   <
   blockquote class="postcontent lastedited">
   <!--                    <
   img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
                       <
   vb:if condition="$show['postedithistory']">
                           {
   vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                               {
   vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
                       <
   vb:else />
                           {
   vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['edit_reason']">
                           <
   span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
                       </
   vb:if>
                   </
   blockquote>
                   <!-- / 
   edit note -->
                   </
   vb:if>
                                          {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                                   {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
                 <
   vb:if condition="$post['signature'] AND !$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true">
                           <
   blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><div align="right" style="padding-bottom: 1px;"><b><font color="#000000">توقيع {vb:raw post.musername}</font></b></div><div class="caesar_sig">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
                   </
   vb:if>
                                           {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
               </
   div>
               </
   vb:if>
               <
   div class="cleardiv"></div>
           </
   div>
       </
   div>
           <
   vb:if condition="$show['member']">
   <
   div class="postfoot">
               <!-- <
   div class="postfoot_container"> -->
               <
   div class="textcontrols floatcontainer">
                   <
   span class="postcontrols">
                       <
   img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
                       <
   vb:if condition="$post['editlink']">
                           <
   class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
                           <
   a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['replylink']">
                           <
   a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" />  <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a
                       <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                           
                            <
   class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a
                       </
   vb:if>
                   </
   span>
                   <
   span class="postlinking">
                       <
   vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
                           <
   vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                                  <
   a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                                                          <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>

                        {
   vb:raw template_hook.postbit_controls}
                       {
   vb:raw post.iplogged}
                       <
   vb:if condition="$post['forwardlink']">
                           <
   class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
                           <
   vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reputationlink']">
                           <
   span class="reputationpopupmenu popupmenu  popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl  reputation" href="reputation.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}"  title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow"  id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}"  /> -->تقييم هذه المشاركة</a></span>
                       </
   vb:if>
    <
   vb:if condition="$show['infractionlink']">
                           &
   nbsp;<class="infraction"  href="infraction.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}"  rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw  post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase  add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> -->  &nbsp;</a> &nbsp;
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reportlink']">
                           <
   class="report" href="{vb:raw  post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase  report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}"  /> -->الإبلاغ عن هذه المشاركة</a> &nbsp;
                       </
   vb:if>
                        <
   vb:if condition="$show['moderated']">
                           <
   img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['spam']">
                           <
   img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['deletedpost']">
                           <
   vb:if condition="$show['managepost']">
                               <
   class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a>
                           <
   vb:else />
                               <
   img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['redcard']">
                           <
   class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
                           <
   vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                               <
   class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
                       </
   vb:if>
                   </
   span>
               <!-- </
   div> -->
               </
   div>
           </
   div>
   </
   vb:if>
       <
   hr />
   </
   li>
   {
   vb:raw template_hook.postbit_end


   سپس بروید به :

   ادمین سی پی --> استایل ها & قالب ها --> جستجو در قالب --> postbit.css

   و کد زیر رو به آخرش اضافه کنید :

   کد PHP:
   /* eTiKeT Postbit_Legacy*/ 
   .eti_postbit_merkezli {   
     
   padding-left4px;  
     
   padding-right4px;  
     
   padding-top4px;  
     
   padding-bottom4px;  
     
   background-color#ffffff;   
     
   border-right2px solid #800000;
     
   border-bottom2px dotted #CCCCCC; 
     
   margin-bottom5px;  
     
   text-align:center;
     
   font-weightbold;
     
   font-size:14px;
    -
   moz-box-shadow0 2px 2px #800000; 
    
   -moz-border-radius:6px 6px 6px 6px;
    -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
    -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};} 
     
   .
   eti_postbit {  
     
   padding-left4px;  
     
   padding-right4px;  
     
   padding-top4px;  
     
   padding-bottom4px;  
     
   background-color#ffffff;  
     
   border-right2px solid #800000;  
     
   border-bottom2px dotted #CCCCCC;  
     
   margin-bottom5px;
    -
   moz-box-shadow0 2px 2px #800000; 
    
   -moz-border-radius:6px 6px 6px 6px;
    -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
    -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
   }
   .
   caesar_sig {
   /* By caesar */
   padding-left4px;
   padding-right4px;
   padding-top4px;
   padding-bottom4px;
   background-color#ffffff;
   border-top2px solid #CCCCCC;
   border-right2px solid #800000;
   border-left2px solid #800000;
   border-bottom2px solid #CCCCCC;
   margin-bottom5px;
   margin-top5px;
   margin-leftauto;
   margin-rightauto;
   text-aligncenter;
   border-top-left-radius6px 6px;
   border-top-right-radius6px 6px;
   border-bottom-left-radius6px 6px;
   border-bottom-right-radius6px 6px;
   }
   .
   postbit .posttitle, .postbitlegacy .title
   {
       
   border-bottom1px solid #c4c4c4;
       
   padding-bottom5px;
       
   margin-bottom5px;   منبع :
   traidnt

   ترجمه : وی بی ایران

   موفق باشید

   ویرایش توسط AREF : 2014/06/16 در ساعت 02:07 PM
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  120
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  پست بیت ساده ای هست ولی اختصاصی نیست
  از مرجع همسایه کپی برداری شده (از زبان پست بیت معلومه)

  2 تشکر توسط:


 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  1,446
  میزان امتیاز
  170

  پیش فرض

  حالا کاری نداریم کپی هست یا نه در کل خسته نباشی

  عارف جان برو به کارت برس تو انجمن

  2 تشکر توسط:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  2,572
  میزان امتیاز
  300

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Morteza_5 نمایش پست ها
  پست بیت ساده ای هست ولی اختصاصی نیست
  از مرجع همسایه کپی برداری شده (از زبان پست بیت معلومه)
  مرجع همسایه

  از سایت عزبی بوده مشکلی نداره . .
  بالاخره ترجمه کردیم

  نقل قول نوشته اصلی توسط AvinMusic نمایش پست ها
  حالا کاری نداریم کپی هست یا نه در کل خسته نباشی

  عارف جان برو به کارت برس تو انجمن
  اوکی

  منبع در پست اول ذکر شد
  ویرایش توسط AREF : 2014/06/16 در ساعت 01:44 PM دلیل: ادغام دو پست

  2 تشکر توسط:


 4. Top | #5
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  120
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط AREF نمایش پست ها
  مرجع همسایه

  از سایت عزبی بوده مشکلی نداره . .
  بالاخره ترجمه کردیم
  مگه مرجع وی بی عربی همسایه به حساب نمیاد ؟ حتما باید مرجع فارسی باشه تا بهش بگیم همسایه
  خوب چه فرقی میکنه منم منظورم همین بود دیگه

  کاربر مقابل از Morteza_5 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  2,572
  میزان امتیاز
  300

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Morteza_5 نمایش پست ها
  مگه مرجع وی بی عربی همسایه به حساب نمیاد ؟ حتما باید مرجع فارسی باشه تا بهش بگیم همسایه
  خوب چه فرقی میکنه منم منظورم همین بود دیگه
  منبع به پست اول اضافه شد . . .

 6. Top | #7
  پاسخگو و راهنمای سایت

  ورژن ویبولتین
  :|:
  نوشته ها
  3,415
  میزان امتیاز
  391

  پیش فرض

  خسته نباشی پهلوان خدا وقت دلاور

  منبعtra idnt دیگه(منبعت اشتباه تایپی داره)

  کاربر مقابل از Mr.AryA بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #8
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  2,572
  میزان امتیاز
  300

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط @[email protected] نمایش پست ها
  خسته نباشی پهلوان خدا وقت دلاور

  منبعtra idnt دیگه(منبعت اشتباه تایپی داره)
  تصحیح شد !

  آقا درباره پست بیت نظر بدید . . . گیر دادن به منبع !

  کاربر مقابل از AREF بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #9
  کاربر مفید و فعال

  ورژن ویبولتین
  8-|
  نوشته ها
  1,480
  میزان امتیاز
  179

  پیش فرض

  فونت هاش همینطوری ان که تو شات هست ؟ : |

  کاربر مقابل از VatanMizban بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 9. Top | #10
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  2,572
  میزان امتیاز
  300

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط VatanMizban نمایش پست ها
  فونت هاش همینطوری ان که تو شات هست ؟ : |
  نه فونتی که قبلا بوده رو پست بیت میمونه . . .

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک جدید | نام سبک : AREF
  توسط AREF در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2014/06/16, 11:46 AM
 2. نصب پست بیت """ با هزینه """
  توسط saeedspy در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2014/01/27, 11:25 AM
 3. آموزش تغییر فونت Admin CP، بصورت "کامل"، به فونت "tahoma" | اختصاصی VBIran
  توسط کلبه دار در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/08/07, 06:29 PM
 4. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2012/06/06, 10:27 PM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •